סיום הש"ס תלמוד ירושלמי - הרב משה יוחאי רז שליט"אאמש התקיים מעמד אדיר של סיום הש"ס תלמוד ירושלמי אשר נלמד על ידי הגאון הרב משה יוחאי רז שליט"א רב ק"ק תפילה למשה – שכונת נאות יצחק, לוד. ובנו של הגאון הגדול רבי אלעזר זאב רז שליט"א ראש מוסדות פלא יועץ.


במעמד השתתפו ונשאו דברים במעלת הסיום וכן ציינו את העשיה הנפלאה של הרב משה יוחאי רז שליט"א בעיר לוד. אביו הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א, הגאון רבי חיים רבי שליט"א ראש מוסדות עטרת חכמים, חולון. הגאון הרב יצחק מוזגורשוילי שליט"א רב שכונת שרת, לוד. הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א רב שכונת גני יער, לוד. הגאון הרב חיים שמילה שליט"א רב קהילה בעיר. הגאון רבי אהרן זכאי שליט"א. ראש עירית לוד עו"ד מר יאיר רביבו הי"ו, וסגניו וחברי מועצת העיר. ראש העיר העלה על נס את פעלו הגדול של הרב רז ואמר שמרגישים שינוי של ממש בעיר מאז בואו של הרב לפני כשנתיים. כן שיבח את אביו הגר"א רז ואמר כי יפה כח הבן בזכות כח האב.
במעמד השתתפו בני קהילת תפילה למשה בשכונה ומאות מתושבי לוד ומחוצה לה.
כמו כן נודע כי הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר שליט"א ראש ישיבת כף החיים, היה אמור להשתתף באירוע, אך עקב חולשה נאלץ לוותר על השתתפותו, ושלח את ברכותיו.
מרן הגר"ע יוסף בסיום הש"ס תלמוד בבלי של הרב רז

בפתיחת המעמד סיפר המנחה על סיום הש"ס תלמוד בבלי שעשה הגרמ"י רז שליט"א בבחרותו, במעמד מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל. ובהשתתפות הראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א והראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הגאון רבי חיים ביתן שליט"א הרב הראשי לתוניס, וכן אביו הגאון רבי אלעזר רז שליט"א. הוא ציין כי מרן הגר"ע זי"ע התרגש מאד במעמד הסיום, ואמר בפני מאות המשתתפים כי יש לו נחת לראות את בנו של אחד מתלמידיו המובהקים שזוכה לסיים את הש"ס, וכך הוא זוכה ליהנות מפירות השקעתו במשך השנים.
הגאון רבי אלעזר רז שליט"א

הגאון רבי חיים רבי שליט"א
הגאון רבי אהרן זכאי שליט"א
הגרמ"י רז בשעת הסיום
הגר"ח רבי והגר"א רזראש העיר עו"ד יאיר רביבו הי"וחדש: ספר "מלא ידינו מברכותיך" על ט"ו בשבט

לקראת ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה יצא לאור עולם הספר היחיד במינו על עניני ט"ו בשבט והליכותיו, "מלא ידינו מברכותיך", מאת הגאון האדיר הרב אלעזר זאב רז שליט"א.
הספר כולל בתוכו הלכות והנהגות לט"ו בשבט, סגולות, חידושי הלכה בעניני ברכות, חידושי אגדה. וביאור מקיף על עניני ברכות מתוך כתבי האריז"ל ומהרח"ו, בשם "אור גדול".
בסוף הספר נדפס סדר לימוד השוה לכל נפש, לליל ט"ו בשבט בשעת אכילת הפירות,
וכמובן תפילות ליום ט"ו בשבט.
הפצה נרחבת ברחבי הארץ ובארה"ב.

להשיג באיזור ירושלים: 052-764-7188. מרכז: 052-764-7844. בית שמש: 058-442-8266

הילולת הפלא יועץ בעיר לוד

מאות מתושבי העיר לוד התכנסו ביום חמישי י"ח בתשרי ג' של חול המועד סוכות, להילולת רבנו אליעזר פאפו זיע"א בעל פלא יועץ. שהתקיים על ידי מוסדות ישיבת "פלא יועץ" בראשות הגאון הרב אלעזר רז שליט"א.
ראש המוסדות הגאון הרב אלעזר רז שליט"א דיבר אודות מעלת הלימוד בספר פלא יועץ ודרש מתורת רבנו בעל ההילולא זיע"א.
ראש הכולל הרב משה יוחאי שליט"א, דיבר על גדולת בעל ההילולא וסיפר סיפורי ישועות שאירעו לתומכי הכולל ולתורמים.
כמו כן נשאו דברים הגאון הרב פנחס רז שליט"א ומארגן ההילולא הרב בראל בסט שליט"א.
זכות רבנו הקדוש בעל ההילולא תגן על כל המשתתפים ועל כל בית ישראל.

הגאון הרב אלעזר רז שליט"א במשא המרכזי


הגאון הרב פנחס רז שליט"א

עצרת סליחות מרכזית בלוד

"אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילותינו" זעקו מאות המשתתפים באירוע ההיסטורי שהתקיים בהיכל התרבות בלוד, בהשתתפות גדולי ומאורי ישראל.
כשבוע ימים קודם יום הדין 'ראש השנה', התאספו מאות מתושבי העיר לוד לעצרת התעוררות מרכזית, כחלק מההתחזקות הגוברת בימים אלו ימי הרחמים בהם אנו שוהים.
את האירוע פתח בשירה הזמר העולמי איציק אשל הי"ו שריגש ושימח את הציבור כאחת, ולאחר מכן קיבל בשירה את רבני הקהילות בעיר, את ראש העיר וחברי המועצה, וכן את הרבנים הראשיים ואת מורנו ראש המוסדות שליט"א.
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א פתח בדברי ברכה לציבור ודיבר אודות קביעת עיתים לתורה ואמר שזה הזמן הנכון לקנות סנגור ליום הדין על ידי קבלה טובה של לימוד התורה, "קהל קדוש, אל תוותרו לרבנים תסחטו אותם בשיעורים בכל שעות היממה" אמר הרב. וכן דיבר על החיוב ההכרחי לחנך את הבנים והבנות בחינוך הטהור, הראשון לציון האריך לספר על אביו מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א שהיה מכתת רגליו בימים אלו ומדבר על ליבם של ההורים שישלחו בניהם למוסדות תורניים.
לאחר מכן נשא דברי ברכה הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א אשר בירך את הציבור בברכת שנה טובה ודיבר על חשיבות השעות הללו שהם כשבוע ימים קודם יום הדין, ואיחל ברכת כתיבה טובה לקהל המשתתפים.
ראש המוסדות הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א הזכיר את הפסוק (שיר השירים ו) "אני לדודי ודודי לי" ואת החשיבות הרבה להתקרב להקב"ה כדי שגם הוא יתברך שמו יתקרב אלינו וירחם עלינו כרחם אב על בנים. והזכיר את דברי רבנו הקדוש רבי אלעזר אבוחצירא זיע"א שהסביר את הפסוק "אני לדודי ודודי לי" שאדם צריך לתת את כל ה'אני' שלו את כל האנוכיות שלו ואת כל רצונותיו לה' יתברך ולבטל את כל ענייניו לפני ה', ואם עושה כך מיד - "ודודי לי".
"הקב"ה רוצה שכל אחד יתקרב אליו לפי המדרגה שלו, אם הוא צדיק צריך להתחזק ולהיות צדיק עוד, ואם עדיין לא זכה - יתקרב לפי יכולתו. וה' מלמעלה יראה את מעשינו הטובים וירחם עלינו" ובירך בברכת שנה טובה את ציבור המשתתפים לחיים טובים ולשלום.
לאחר מכן עמדו הקהל על רגליהם בקבלת עול מלכות שמים שנאמרה על ידי מורנו הרב שליט"א מתוך התרגשות גדולה והתעוררות עצומה.
כמו כן נשא דברים כבוד ראש העיר עו"ד יאיר רביבו הי"ו ששיבח את הפעילות הרוחנית בעיר ואת מארגני הכנס.
משתתפי הכנס קיבלו שי ספר סליחות המהודר "ימי רצון" הכולל הנהגות לימים הללו.
בסיום הערב יצאו המשתתפים בהרגשה נעלה ומרוממת כי אכן גדול היה המעמד. 

הגאון הרב אלעזר רז בנאומו

הראשון לציון נואם
הרב הראשי נואם
ראש העיר נואםמעמד סיום מסכת בראשות הרב שמעון רז שליט"א

פעמיים בשבוע מקיים הגאון הרב שמעון רז שליט"א, שיעור בחנות "פיצה סיטי" ברחוב גולדה מאיר בירושלים. בשיעור משתתפים עשרות חברים מקשיבים השותים בצמא את דבריו אחרי יום עבודה.
בסיום מסכת שהתקיים השבוע השתתפו גדולי ישראל, הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים, הגאון הרב אלעזר רז שליט"א ראש ישיבת פלא יועץ, הגאון הרב בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת נהר שלום, שנשאו דברים נלהבים במעלת קביעות עיתים לתורה. כמו כן השתתפו הרבנים הגאונים הרב יעקב חיון שליט"א, הרב שלמה בניזרי שליט"א, הרב פנחס רז שליט"א ועוד.
הרב שמעון רז שליט"א נודע בפעילותו הגדולה בזיכוי הרבים בעיקר בקרב צעירים ובני נוער, ומידי שנה זוכה להכניס בחורים רבים לישיבות הקדושות.
הג"ר ראובן אלבז עם הג"ר אלעזר רז שליט"א, בתווך הרב שמעון רז