עם מה מתכוננים לחג הסוכות?

 ספר אור שבעת הימים על כל הלכות סוכה שני חלקים מאת הגאון הרב אלעזר זאב רז שליט"א, אנציקלופדיה למצות סוכה חובה בכל בית להזמנות 0527667014 או 0548456041