הגאון הרב אלעזר רז באפיית מצות מצוה

לקראת חג הפסח השתתף הגאון הרב אלעזר רז שליט"א, באפיית מצות מצוה לכבוד חג הפסח.
אחד המבקרים במאפייה צילם ושלח. התמונות לפניכם.