חדש בעולם הספר: "באר מים חיים" מאת הרב אלעזר רז

יצירה חדשה האירה את עולם הספר עם צאתו לאור עולם של הספר "באר מים חיים" על הלכות טבילת כלים, מאת הגאון הגדול רבי אלעזר זאב רז שליט"א.
הספר מקיף ביסודיות את כל הלכות טבילת כלים, בדגש על השאלות האקטואליות המצויות, ערוך בסדר מופתי בשפה ברורה ונעימה השוה לכל נפש.
ספר יחיד מסוגו לפי פסקי מרן השלחן ערוך הלכה למעשה לבני ספרד, ובשילוב מנהגי בני אשכנז.
לאורך הספר שתולים תמונות ממוחשבות של סוגי הכלים למיניהם.
בסוף הספר אינדקס מפורט בסדר אלפביתי, לנידוני הספר, ומפתח נפרד לפי שמות הכלים וחיוב הטבילה בהם.
להשיג: 054-848-6947, 052-764-7188


לקריאה בספר לחץ על התמונה