ספר "שלחן זהב" מאת הרב משה יוחאי רז

לקראת ימי הפסח הופיע לאור עולם הספר "שלחן זהב" - הנהגת ימי הפסח בשרשיה ובטעמיה, בהלכה אגדה ומהגי ישראל מאת הרב הגאון רבי משה יוחאי רז שליט"א, רב קהילת תפילה למשה שכונת נאות יצחק לוד.
ספר זה כקודמיו 'מנורת זהב' לחנוכה ו'עטרת זהב' לפורים, מצטיין ביחודיותו הנפלאה, ובמקורותיו המיוחדים מספרים קדמונים ונדירים, עם ידיעות שונות בלתי מפורסמות.
הספר מעוטר בדברי פתיחה בענין הספר "חמדת ימים", דעת גדולי ישראל עליו, ואם מותר ללמוד בו.
בין הנושאים הנידונים בספר: מי חיבר את נוסח ההגדה? האם התנאים שבהגדה היו מסובים בבני ברק או ב...לוד? מתי התחילו לשתות ארבע כוסות בליל הסדר? האם עדיף לשתות ארבע כוסות בגביע כסף או קריסטל? ועוד עשרות נושאים מרתקים.
ניתן להשיג ספר זה ואת שאר ספרי הרב המחבר בטלפון: 052-764-7844