הכתרת הרב משה יוחאי רז לרב בעיר לוד

העיר לוד לבשה חג עם הגעתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, אשר הופיע בעיר להכתיר את תלמידו הרה"ג רבי משה יוחאי רז שליט"א, בנו של הגאון הגדול הרב אלעזר רז שליט"א, לרב קהילת "תפילה למשה" בשכונת נאות יצחק בעיר.
את דבריו פתח הראשון לציון בדברי שבח לתלמידו, וציין כי אביו הגאון הגדול רבי אלעזר רז שליט"א, הינו תלמיד מובהק למרן הגר"ע יוסף זיע"א, הראש"ל הוסיף כי מרן היה אוהב אותו ואת חיבוריו והיה מרבה לשבחם. עוד אמר הראש"ל לציבור כי הרב משה יוחאי רז בקי בהלכה, וכי הם יכולים לסמוך עליו, כי דרכו נכונה בפסיקת ההלכה, וברכו שעוד יהיה מגדל אור לתושבי העיר, "אשרי בית הכנסת שזכה לרב כזה" אמר הראש"ל.
לאחר מכן מסר שיעור מקיף בהלכה, בשילוב עובדות והנהגות ממרן זיע"א, כאשר מאות המשתתפים שותים בשקיקה את דברי קדשו.
את המעמד כיבד בנוכחותו  ראש העיר עו"ד יאיר רביבו הי"ו, שנשא דברים נרגשים, והעלה על נס את התפעלותו מהפעילות התורנית הברוכה של הרב משה יוחאי רז. כמו כן השתתפו רבני הקהילות וחברי המועצה הדתית.
גדול היה המעמד!