שבת מרוממת בקהילת ממזרח שמש - בית שמש

השבת - שבת הגדול, התקיימה בבית שמש שבת התעלות מיוחדת במרכז התורני "ממזרח שמש", כאשר מאות רבות מכל שכונות העיר בית שמש הגיעו להשתתף במעמד השבת, לשמוע אל הרינה ואל התפילה.
לפני התיבה עבר החזן רבי משה חבושה, ובליל שבת התקיימה שירת הבקשות ברוב עם. ראש העיר נשא דברים נלהבים בענינא דיומא ובמעלת שירת הבקשות. בדבריו הזכיר את הפיוט "ואמץ ברכים כושלות מחומץ התעיב עלילות עוד שמץ ובנה היכלות", והסביר כי כאשר החומץ מנסים להתעיב עלילות, זהו הזמן לבנות היכלות ולהרבות פעלים לתורה.
בשעות הצהרים התקיימה "דרשת שבת הגדול" מפי הגאון הגדול רבי אלעזר רז שליט"א, אשר מסר שיעור מקיף בעניני הפסח בהלכה ובאגדה. בהשתתפות מאות מתושבי העיר אשר גדשו את בית הכנסת. במהלך הדרשה הקיף הרב רז את כל הלכות הפסח לפרטיהן, ועמד גם על ההנהגה המעשית של ליל הסדר. הרב רז ציין לשבח את ראש העיר הרב משה אבוטבול ואת פעלו הגדול למען תושבי העיר. ובסוף דבריו דיבר על ההתחזקות בלימוד התורה לכל אדם באשר הוא לפי דרגתו.
במוצאי השבת כיבד הרב אלעזר רז את ראש העיר בספרו החדש "באר מים חיים" על הלכות טבילת כלים.