אזכרת השנה של הרב בן ציון רז זצ"ל - גלריה


במלאת י"ב חודש להסתלקותו של הרב הצדיק, מזכה הרבים, רבי בן ציון רז זצ"ל, אשר שימש כשליח ציבור וחזן אצל מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל במשך עשרות בשנים, ומחבר הספר כרם ציון, התקיימה עצרת מספד והתעוררות לזכרו בבית הכנסת היזדים בירושלים.
נשאו דברים במעלת המנוח, כבוד הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א, ראש ישיבת אור החיים, אשר הזכיר בדבריו כי הרב בן ציון רז עמד בפרץ על חינוך בניו לתורה, וזכה לבנים כשתילי זיתים, סביב לשלחנו. אחריו נשא דברים בנו הגאון הרב אלעזר רז שליט"א, ראש ישיבת פלא יועץ, הוא הזכיר בדבריו את היסורים הקשים שעבר המנוח, ואמר כי כמה פעמים סיפר לו אביו כי עוד בצעירותו סבל הרבה והיה מקבל יסוריו באהבה ובאמונה. כמו כן דרשו הרבנים הגאונים הרב משה כהן שליט"א, רב בית הכנסת נחלת יצחק, הרב נפתלי יונה שליט"א, ועוד. בשעת הסעודה נשא דברים הגאון הרב משה צדקה שליט"א, ראש ישיבת פורת יוסף.
הרבנים הדרשנים דברו על מידותיו של הרב בן ציון רז, על אהבתו לתורה ועל ייסוריו הרבים, ושבחוהו על שזכה לבנים תלמידי חכמים. הרב נפתלי יונה שליט"א, הזכיר בדבריו כי שו"ת "מציון אורה" שחיבר בנו הגאון הרב אלעזר רז שליט"א, קרוי על שמו של הרב בן ציון רז, וזהו הזכר האמיתי שיש לאדם שהשאיר אחריו בן גדול בתורה ומזכה הרבים.
יצויין בזאת כי הרב בן ציון רז סיפר פעם, כי כשהתאונן בפני מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל על דחקו ומצבו הכלכלי, אמר לו מרן כי היה שוה לו לסבול כל זאת בכדי שיזכה בבנו הגאון רבי אלעזר שליט"א.
הרב בן ציון רז זצ"ל היה ידוע בצפייתו לגאולה, ותמיד היתה שגורה על לשונו תחינה ובקשה לביאת המשיח. יהא למליץ יושר עבור בני משפחתו ועבור עם ישראל כולו.


הרב ראובן אלבז שליט"א, לצידו הרב אלעזר רז שליט"א
הרב אלעזר רז שליט"א 
הרב משה כהן שליט"א