מעמד סיום מסכת בראשות הרב שמעון רז שליט"א

פעמיים בשבוע מקיים הגאון הרב שמעון רז שליט"א, שיעור בחנות "פיצה סיטי" ברחוב גולדה מאיר בירושלים. בשיעור משתתפים עשרות חברים מקשיבים השותים בצמא את דבריו אחרי יום עבודה.
בסיום מסכת שהתקיים השבוע השתתפו גדולי ישראל, הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים, הגאון הרב אלעזר רז שליט"א ראש ישיבת פלא יועץ, הגאון הרב בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת נהר שלום, שנשאו דברים נלהבים במעלת קביעות עיתים לתורה. כמו כן השתתפו הרבנים הגאונים הרב יעקב חיון שליט"א, הרב שלמה בניזרי שליט"א, הרב פנחס רז שליט"א ועוד.
הרב שמעון רז שליט"א נודע בפעילותו הגדולה בזיכוי הרבים בעיקר בקרב צעירים ובני נוער, ומידי שנה זוכה להכניס בחורים רבים לישיבות הקדושות.
הג"ר ראובן אלבז עם הג"ר אלעזר רז שליט"א, בתווך הרב שמעון רז