עצרת סליחות מרכזית בלוד

"אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילותינו" זעקו מאות המשתתפים באירוע ההיסטורי שהתקיים בהיכל התרבות בלוד, בהשתתפות גדולי ומאורי ישראל.
כשבוע ימים קודם יום הדין 'ראש השנה', התאספו מאות מתושבי העיר לוד לעצרת התעוררות מרכזית, כחלק מההתחזקות הגוברת בימים אלו ימי הרחמים בהם אנו שוהים.
את האירוע פתח בשירה הזמר העולמי איציק אשל הי"ו שריגש ושימח את הציבור כאחת, ולאחר מכן קיבל בשירה את רבני הקהילות בעיר, את ראש העיר וחברי המועצה, וכן את הרבנים הראשיים ואת מורנו ראש המוסדות שליט"א.
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א פתח בדברי ברכה לציבור ודיבר אודות קביעת עיתים לתורה ואמר שזה הזמן הנכון לקנות סנגור ליום הדין על ידי קבלה טובה של לימוד התורה, "קהל קדוש, אל תוותרו לרבנים תסחטו אותם בשיעורים בכל שעות היממה" אמר הרב. וכן דיבר על החיוב ההכרחי לחנך את הבנים והבנות בחינוך הטהור, הראשון לציון האריך לספר על אביו מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א שהיה מכתת רגליו בימים אלו ומדבר על ליבם של ההורים שישלחו בניהם למוסדות תורניים.
לאחר מכן נשא דברי ברכה הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א אשר בירך את הציבור בברכת שנה טובה ודיבר על חשיבות השעות הללו שהם כשבוע ימים קודם יום הדין, ואיחל ברכת כתיבה טובה לקהל המשתתפים.
ראש המוסדות הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א הזכיר את הפסוק (שיר השירים ו) "אני לדודי ודודי לי" ואת החשיבות הרבה להתקרב להקב"ה כדי שגם הוא יתברך שמו יתקרב אלינו וירחם עלינו כרחם אב על בנים. והזכיר את דברי רבנו הקדוש רבי אלעזר אבוחצירא זיע"א שהסביר את הפסוק "אני לדודי ודודי לי" שאדם צריך לתת את כל ה'אני' שלו את כל האנוכיות שלו ואת כל רצונותיו לה' יתברך ולבטל את כל ענייניו לפני ה', ואם עושה כך מיד - "ודודי לי".
"הקב"ה רוצה שכל אחד יתקרב אליו לפי המדרגה שלו, אם הוא צדיק צריך להתחזק ולהיות צדיק עוד, ואם עדיין לא זכה - יתקרב לפי יכולתו. וה' מלמעלה יראה את מעשינו הטובים וירחם עלינו" ובירך בברכת שנה טובה את ציבור המשתתפים לחיים טובים ולשלום.
לאחר מכן עמדו הקהל על רגליהם בקבלת עול מלכות שמים שנאמרה על ידי מורנו הרב שליט"א מתוך התרגשות גדולה והתעוררות עצומה.
כמו כן נשא דברים כבוד ראש העיר עו"ד יאיר רביבו הי"ו ששיבח את הפעילות הרוחנית בעיר ואת מארגני הכנס.
משתתפי הכנס קיבלו שי ספר סליחות המהודר "ימי רצון" הכולל הנהגות לימים הללו.
בסיום הערב יצאו המשתתפים בהרגשה נעלה ומרוממת כי אכן גדול היה המעמד. 

הגאון הרב אלעזר רז בנאומו

הראשון לציון נואם
הרב הראשי נואם
ראש העיר נואםאין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך התקבלה, בתודה מערכת ניהול האתר