אודות

אודות "מוסדות מתן תורה"
מוסדות "מתן תורה" הוקמו למען הרבות כבוד שמים ולזיכוי הרבים.

המוסדות מפעילים רשת שיעורי תורה ברחבי הארץ,
ישיבת "פלא יועץ" לאברכים מצטיינים,
קרן צדקה וחסד וחלוקות למשפחות לחגים,
ההדרת ספרי קדמונים והוצאת ספרים באיכות וברמה גבוהה,
מידי שבת בשבתו, ומידי מועד במועדו יוצאים לאור גליונות מרתקים בענינא דיומא בהלכה ובאגדה, הגליונות "דבר תורה לשלחן שבת" וגליון "ימי קודש", נקראים בשקיקה על ידי מאות ואלפים, השותים בצמא דברי אלקים חיים.
ועוד היד נטויה בעזרת ה' ובישועתו.


* * *ברוכים הבאים לאתר "מתן תורה"
אתר ייחודי זה הוקם לשם שמים על מנת לזכות את הרבים בדברי תורה יומיים, שבועיים, ומידי חג ומועד.
באתר תמצאו דברי תורה, שיעורים, ספרים וגליונות.
ניתן לראות כאן מבט על הפעילות הנרחבת של מוסדות "מתן תורה" ברחבי הארץ, וכן להיות שותפים במפעלינו הכבירים.
בשם ה' נעשה ונצליח!
לשליחת שאלה למורנו הרב שליט"א לחץ כאן