שאל את הרב


בעמוד זה ניתן לשאול שאלות בהלכה ובכל ענין
התשובות ינתנו על ידי תלמידי חכמים שליט"א,
ובראשם מורנו הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א.

שאלות ניתן לשלוח למייל: dvartora1@gmail.com

מסיבות טכניות השאלות והתשובות לא יוצגו באתר (זמנית),
ויתפרסמו לעת עתה רק בגליונות "דבר תורה לשלחן שבת"
לקבלת העלונים בדוא"ל מידי שבוע: dvartora1@gmail.com