תרומות

אח יקר!
בידך לקחת חלק ושותפות במפעלותינו הברוכים לתורה ולחסד.
ניתן לתרום במזומן, בצי'ק או בכרטיס אשראי.
בעמוד זה תוכלו להוריד טופסי הוראות קבע ולחתום על כתב שותפות עמנו.
ניתן לצרף להוראת קבע, רשימת שמות להצלחה לרפואה ולכל בקשה,
השמות יוזכרו בע"ה על ידי אברכי הישיבה.

המען למכתבים: ת.ד. 57124 ירושלים
טלפון: 02-970-9118
להורדת הוראות קבע לחץ כאן:
הוראת קבע-פלא יועץ                                   הוראת קבע-מתן תורה