ישיבת פלא יועץ

ישיבת "פלא יועץ" על שם רבנו הקדוש רבי אליעזר פאפו זיע"א
בראשות הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א
לאברכים מצטיינים השוקדים באהלה של תורה.

רבנו אליעזר פאפו זיע"א הבטיח כי: "אם אזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, ממי שאקבל ממנו טובה אשתדל לשלם לו במיטבא ולבקש רחמים עליו", ואכן תורמי הישיבה ראו זאת בעיניהם בישועות רבות.

מידי שנה מקיימת הישיבה הילולה רבה לרבנו הפלא יועץ ביום הילולתו החל בכ' בתשרי.


"כתב שותפות" להחזקת הישיבהניתן להשיג דרך הישיבה את ספרי רבנו ה"פלא יועץ" ממיטב ההוצאות,
לפרטים: matantora@gmail.com